aspudden.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Vinterviksvägen

Studentbostad i Vinterviksvägen

Vinterviksvägen sträcker sig från Essingeleden i öst och Vinterviken i väst, och formen på vägen påminner om en eldgaffel. På Vinterviksvägen 60 finner man festvåningen Winterviken. Här bedrivs även café och det finns konferensmöjligheter. Winterviken drivs av Markus och Erika Aujalay. Marcus är en av Sveriges mest välrenommerade kockar och syns ofta i TV4 som programledare och mattipsare. Längs Vinterviksvägen ligger även Vintervikens trädgård som är en ideell förening. Föreningen vill, genom sin trädgård, visa på mångfald och möjligheter inom trädgårdsodling. Föreningen ämnar också att inspirera besökarna till egen odling. Längs Vinterviksvägen ligger även själva Vinterviken. Viken är populär bland badgäster under sommarhalvåret och för motionärer året om, med sin promenadstig som löper längs vattnet.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png