aspudden.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Hövdingagatan

Studentbostad i Hövdingagatan

Hövdingagatan sträcker sig från Stenkilsgatan i väst till Manhemsgatan/Olof Skötkonungs väg i öst. Hövdingavägen är en cirka 550 meter lång och korsar endast en väg, Blommenbergsvägen. Längs vägen ligger Aspuddens IP som erbjuder två fotbollsplaner (en i grus och en i gräs), friidrottsmöjligheter och även en 3000 kvm stor isbana vintertid. Örnbergs Scoutkår är en ideell förening för barn och ungdomar i åldrarna 8 och uppåt. Kårens verksamhet styrs från Scoutgården Rotundan som ligger på Aspuddens IP. I övrigt består Hövdingavägen av lägenhetshus med en lummig och grön omgivning.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png