aspudden.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Hägerstensvägen

Studentbostad i Hägerstensvägen

Hägerstensvägen sträcker sig mellan Liljeholmen och Mälarhöjden i södra Stockholm. Hägerstensvägen börjar vid Södertäljevägen i öster och slutar vid Mälarhöjdens tunnelbanestation i väster. Utöver Aspudden så löper den fyra kilometer långa vägen genom stadsdelen Hägersten. 1924 döptes vägen till dess nuvarande namn, tidigare hette den Jarlagatan. Den östra delen domineras av bebyggelse med flerbostadshus, i väster dominerar småhus. Hägerstensvägen upprustades under 1990-talet genom Aspudden med smalare körbana för bilar, rondeller, ny belysning, trädplantering och ökat plats åt fotgängare. På Hägerstensvägen 290 finner man Villa Torino med tydliga spår från den italienska renässansen. Både fasad och interiören är smyckat med mosaik.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png