aspudden.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Blommensbergsvägen

Studentbostad i Blommensbergsvägen

Blommenbergsvägen sträcker sig från Lövholmsvägen i norr till Hägerstensvägen i söder. Vägen är cirka 1500 meter lång och korsar bland annat den högt trafikerade Essingeleden. Blommensbergsvägen har fått sitt namn efter krogen Blommens berg som drevs av Johan Eric och Gustav Blom. I anslutning till Blommenbergsvägen ligger insjön Trekanten. Trots sitt namn är sjön snarare långsträckt. Aktiviteter som kan utföras i anslutning till sjön är band annat promenader längs Hälsans Stig, fiske och skridskor på under vintertid.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png